TÜMEL MİMARLIK RESTORASYON

a

İletişim

Fikirtepe Mah. Mandıra Cad. Dostlar Sok. No: 12/A

info@tumelmimarlik.com
+90 534 409 27 68

Topkapı Sarayı Harem Yapıları Restorasyonu

16. yüzyılın son çeyreğinde Harem’in Yeni Saray’a (Topkapı Sarayı) taşınmasından sonra, Harem bölümü yeniden düzenlenmiş, hemen her dönem inşa faaliyetlerine sahne olmuştur. Sarayın Haliç’e bakan kanadı, Haremin giderek kalabalıklaşması ve kurumsallaşması ile genişlemiştir. Harem’in mimarisi köklü değişikliklere uğramış, depremler ve yangınlardan zarar gören kısımlar yeniden inşa edilmiş, hemen her padişah döneminde birtakım yenilemeler ve ek yapılar ile Harem yüzyıllar içerisinde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır.

Dikdörtgen biçimli bir taşlığın etrafında sıralanan mekanlardan oluşan bu kompleks, Harem Alt Yapısı’nda bulunan kargir bodrum kat ve bu katın Kuzeybatı cephesine birleşik olarak inşa edilen beşik tonozlar ile örtülü almaşık örgü ayaklar üzerine oturtulmuştur. Üstyapıda; III. Selim Odası, I. Abdülhamid Odası, bu odanın üzerinde yer alan III. Selim Dua Odası, Mihrişah Sultan Dairesi, taşlığın Güneybatı kanadına inşa edilen ve Harem’den III. Osman Köşkü’ne doğrudan bağlantıyı sağlayan koridor ve III. Osman Köşkü ahşap karkas yapım tekniği ile inşa edilmiştir.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, sahada araştırma ve analiz çalışmalarına başlanmıştır. Aynı zamanda yapı ile ilgili arşiv taramaları yapılmaktadır. Yapı, tüm restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandığında müze olarak faaliyetine devam edecektir.